Wie zijn wij

Waarom Stichting Wolf Nederland?

Stichting Wolf Nederland is opgericht door Jeffrey Leclercq. Jeffrey is zijn leven lang al gefascineerd door de wolf. Door zijn jarenlange interesse naar het gedrag en het leefgebied heeft Jeffrey zich allround weten te ontwikkelen. Sinds de wolf ook in Nederland is volgt Jeffrey  deze lokale actualiteiten op de voet waar hij tevens gebruik maakt van de bekende wolvenplatforms.

Stichting Wolf Nederland bestaat uit het bestuur en aan de wolf toegewijde vrijwilligers met ieder hun eigen expertise. Ondertussen is het bestuur uitgebreid met twee bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit Jeffrey Leclercq, Rick van Malssen en Michan Biesbroek

Stichting Wolf Nederland staat met haar vrijwilligers vooral voor een verbindende rol en zet zich in voor verschillende doelen, waarin samenwerking wordt gestimuleerd. Het is de ontmoetingsplaats om de fascinatie voor de wolf te delen en om informatie over de wolf te vinden  voor verschillende leeftijdsgroepen.

Onderscheid/meerwaarde van de stichting met betrekking tot andere organisaties.

Stichting Wolf Nederland zal hieronder verder genoemd worden als SWN.

BIJ12 houdt zich bezig met taken op het gebied van faunaschade door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren. In de praktijk betekent dit dat zij een kennis- en adviescentrum zijn voor faunaschade.  SWN gaat zich bezig houden met onderzoek naar meerdere mogelijkheden om (huis)dieren te beschermen tegen de wolf om zo een zo laag mogelijke drempel te creëren onder betrokkenen en zou hier dus een verbindende/onderhandelende rol kunnen spelen.

Wolf-fencing Nederland houdt zich onder andere bezig met wolf werende maatregelen, gezien de  informatieve rol die SWN wil gaan innemen kunnen wij ook hier een verbindende/samenwerkende rol gaan vervullen.

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden waaronder dus ook de wolf. SWN focust zich puur en alleen op de wolf en wil op ieder vlak dat kan bijdragen aan de bescherming van de wolf en zijn leefgebieden in Nederland een aanvullende plek in gaan nemen.

SWN ziet zichzelf als aanvulling op de huidige organisaties welke betrokken zijn bij de bescherming van de wolf en zijn leefgebieden in Nederland. Wij zoeken de gaten en ruimtes waar nog plek is voor verbetering en waar wij nog kunnen gaan voorzien in informatie verspreiding. Tevens zal SWN alle wolf gerelateerde zaken in de gaten houden met betrekking tot naleving van de Europese en landelijke regelgeving en hier waar nodig op reageren.

SWN hoopt op goede en verbindende relaties met alle bij de wolf betrokken instanties.

Stichting Wolf Nederland

Reacties gesloten.