Visie Missie Strategie

VISIE

We zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur. Wij geloven dat een natuurinclusieve samenleving gezond is voor ons en ook voor een gezond evenwicht zorgt. Wij vinden dat wilde flora en fauna daarin een gedegen plek verdient en daarom verwelkomen wij de wolf ook in deze samenleving.

We zijn gefascineerd hoe dit intelligente wezen en zijn vermogen tot aanpassen de verdrijving van de mens heeft weten te overleven en inmiddels weer is teruggekeerd in Nederland. Het staat voor ons dan ook symbool dat je met intelligente aanpassingen verder komt dan met verdrijving. Wij geloven dat een natuurinclusieve samenleving met de wolf mogelijk is, maar dat daarin wel onze hulp nodig is.

MISSIE

Het is onze missie om op te komen voor wilde wolven en hun leefgebieden en om deze te beschermen, zodat zij zonder verstoring van de mens in rust kunnen leven. Stichting Wolf Nederland wil een positieve bijdrage leveren aan meer inzicht en bewustzijn hoe wij in Nederland ((volgens wetgeving) dienen/willen) om te gaan met in het wild levende wolven. Wij geloven dat we meer bereiken als we hierin een zo realistisch mogelijk beeld weten te scheppen van de wolf en wanneer we kunnen zorgen voor betrouwbare verbindingen en werkende oplossingen. Daarin zijn wij wel vasthoudend in het aandragen en bedenken van oplossingen ter bescherming van de wolf. Voor ons is afschot geen oplossing.

STRATEGIE

Wij willen bescherming bieden door de volgende pijlers strategisch in te zetten en om te zetten in doelen:

1.            Zorgdragen voor betrouwbare informatie en kennis over de wilde wolf

2.            Zorgdragen voor acceptatie van de wilde wolf in onze samenleving

3.            Zorgdragen voor oplossingen ter bescherming van de wilde wolf

Reacties gesloten.