Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT: Stichting Wolf Nederland

Stichting Wolf Nederland, gevestigd 7207 PK, Zutphen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stichtingwolfnederland.nl

Email: info@stichtingwolfnederland.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Wolf Nederland is te bereiken via. info@stichtingwolfnederland.nl

Verwerken van persoonsgegevens:

Stichting Wolf Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingwolfnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Door het doen van een donatie verwerkt Stichting Wolf Nederland de hiervoor benodigde contact-, adres- en financiële gegevens.

Voor een verzoek om (nadere) informatie of het geven van feedback verwerkt Stichting Wolf Nederland de daarvoor door de bezoeker verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres)

De verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Wolf Nederland uitsluitend verwerkt

ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en

in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Stichting Wolf Nederland kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar donateurs en geïnteresseerden op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van Stichting Wolf Nederland die voor de desbetreffende partij interessant zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen via info@stichtingwolfnederland.nl

Bewaartermijn:

Stichting Wolf Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Wolf Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Wolf Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of via uw profielpagina maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kan doormiddel van een email met het betreffende verzoek naar privacy@stichtingwolfnederland.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Wolf Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Stichting Wolf Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingwolfnederland.nl

Wijzigingen

Stichting Wolf Nederland behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom wordt iedereen aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de website etc houdt in dat men akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van de Stichting Wolf Nederland.

Zutphen Juli 2020

Reacties gesloten.