Onze doelen

Ons Hoofddoel:

Het opkomen voor en het beschermen van wilde wolven en hun leefgebieden in Nederland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoe we dat willen bereiken en doen:

Door het uitdragen van onze standpunten via onze website en via sociale media.

Door het voeren van Pro wolf campagnes via digitale kanalen om ook de positieve kant van de wolf te laten zien aan het grote publiek.

Door het publiek te informeren over het door Rijk en provincies gevoerde beleid ten aanzien van in het wild levende wolven. Ook proberen wij via deze kanalen misstanden op het gebied van beleid van de wolf naar buiten te brengen.

Door het geven van voorlichting aan provincies, gemeenten, scholen en geïnteresseerden. Hiermee willen wij inzicht en bewustzijn creëren omtrent de manier waarop wij in Nederland omgaan met in het wild levende wolven.

Door het samenstellen van zowel digitale als papieren les- en informatiemiddelen voor onder andere scholen en geïnteresseerden.

Door de discussie aan te gaan met beleidsmakers en politici en eventueel via juridische procedures proberen wij beleid dat in strijd is met de wet en waarin geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de wolven, aan te laten passen.

Door met wild en natuur beheer eenheden in gesprek te gaan om aanpassing van het beleid te bewerkstelligen zodat er goede en leefbare wolf territoria gecreëerd kunnen worden.

Door onderzoek mogelijk te maken naar alle mogelijkheden om vee te beschermen zodat de wolf zo min mogelijk aanvaringen met de vee- en dierenhouders krijgt

Door een eventueel wolvencentrum op te richten om bepaalde wolven te kunnen opvangen. Zodat de reden voor afschot nooit bruikbaar zal zijn. Ook biedt dit de mogelijkheid voor het bewerkstelligen van een mooi groot wolven informatiecentrum in Nederland waar alles over de wolf te zien is, waar mensen alles over de wolf te weten kunnen komen, waar lezingen gehouden kunnen worden, waar schoolklassen terecht kunnen voor rondleidingen informatie etc. Een expositie, museum, informatiecentrum en eventuele winkel in een.

Dit alles willen wij verwezenlijken door samen te werken met individuen en andere organisaties. In onze contacten met anderen, aanverwante organisaties, burgers en overheden, kiezen wij voor een positieve en op verbinding gerichte houding. Wij willen inzetten op wat wel kan, in plaats van wat niet kan.

Reacties gesloten.