Jaarverslagen

Financiële jaarverslagen:

  • verschijnt begin 2022

Activiteitenoverzicht:

Beloningsbeleid:

Stichting Wolf Nederland wordt uitsluitend gefinancierd door middel van giften en donaties. Alle bestuursleden en andere actieve leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Reacties gesloten.