Activiteitenoverzicht SWN 2020

16 juli 2020 Oprichting Stichting Wolf Nederland

  • Uitbreiding bestuur
  • Bezoeken van Schapenhouders en informatie verschaffing omtrent wolf werende maatregelen.
  • Door middel van onze website en via sociale media onze standpunten uit dragen.
  • Het publiek informeren over het door Rijk en provincies gevoerde beleid ten aanzien van in het wild levende wolven.
  • Via onze website en via sociale media misstanden op het gebied van beleid van de wolf naar buiten gebracht.

Reacties gesloten.