Steun Stichting Wolf Nederland

Zoals u wellicht niet is ontgaan, is de wolf teruggekeerd in Nederland. Dit is een grote stap voor het Europese beleid de natuur weer terug te brengen in onze samenleving. De wolf speelt een belangrijke schakel in de biodiversiteit van verschillende biotopen en is daarom onmisbaar in ons ecosysteem. De wolf heeft in Europa een beschermde status. In Nederland is 140 jaar geleden de laatste wolf verdreven, maar nu is deze teruggekeerd.

Op de Veluwe heeft zich inmiddels een roedel gevestigd en de ontwikkelingen worden nauw gevolgd. Tevens zijn er flinke discussies gaande of de wolf wel of niet welkom is. Stichting Wolf Nederland wil een positieve bijdrage leveren aan meer inzicht en bewustzijn hoe wij in Nederland dienen om te gaan met in het wild levende wolven en waar nodig oplossingsgerichte bescherming te bieden.

In veel landen waar de wolf is geaccepteerd en samenleeft in gebieden waar ook mensen wonen en veeteelt is, wordt de wolf doorgaans gezien als de koning van het woud. Het is ook fascinerend te noemen hoe dit intelligente wezen en zijn vermogen tot aanpassen de verdrijving van de mens heeft weten te overleven en inmiddels weer is teruggekeerd in Nederland.

Het staat voor ons dan ook symbool dat je met intelligente aanpassingen verder komt dan met verdrijving. Wij geloven dat een natuurinclusieve samenleving met de wilde wolf zeker mogelijk is, maar daarin is wel uw hulp nodig.

Met uw donatie steunt u sowieso onze doelen en kunnen wij o.a.:

  • campagne-, voorlichtings- en lesmateriaal ontwikkelen
  • lezingen, excursies en workshops mogelijk maken 
  • betrouwbare informatievoorziening up to date houden
  • het geven van deskundig advies en hulp aan veehouders!
  • bijdragen leveren aan werkende oplossingen, plannen en onderzoek
  • juridische kwesties ondersteunen op basis van wetenschap
  • in het uiterste geval noodoplossingen en -plannen ontwikkelen ter voorkoming van afschot

Wilt u hierin ook meedenken of op een andere manier iets voor de Stichting betekenen, neem dan contact met ons op:

Bedankt voor uw steun!

Stichting Wolf Nederland